Podręczny słownik skrótów i zwrotów stosowanych w grach MMO

Podręczny słownik skrótów i zwrotów stosowanych w grach MMO

Sieciowe gry typu MMO to społeczność skupiająca użytkowników z całego świata, która z czasem wykształciła unikalny język skrótów i wyrażeń stanowiących podstawę komunikacji pomiędzy graczami. Nasz zbiór zwrotów powstał z myślą o początkujących graczach, dla których niejasne skróty myślowe są sporym problemem szczególnie w rozgrywkach grupowych.

W komentarzach piszcie wasze propozycje wyrażeń, z którymi spotykacie się w grach MMO. Wspólnymi siłami stworzymy największy słownik gracza MMO.

Słownik gracza MMO zawiera 147 HASEŁ!

0-9| A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

0-9

4U – For You — Skrót oznaczający Dla Ciebie.

A

Acc – accesory lub account — Skrót najczęściej używany w znaczeniu angielskiego słowa account, czyli konto w grze. Jednak w zależności od kontekstu rozmowy może również oznaczać słowo accesory, czyli drobne elementy wyposażenia postaci takie jak pierścienie, kolczyki czy naszyjnik.
Add — Dodatkowy agresywny przeciwnik towarzyszący bossowi lub przyzywany podczas walki w trybach PvE.
AH – Auction House — Dom Aukcyjny, czyli miejsce handlu i wymiany towarami z innymi graczami.
AI – Artificial Intelligence — Sztuczna inteligencja, czyli systemy wpływające na zachowanie się wirtualnych przeciwników.
ally – alliance — Sojusz łączący grupy lub gildie dla obopólnej korzyści i wsparcia w walce.
ASAP – As Soon As Possibile — Skrót oznaczający: Tak szybko, jak to tylko możliwe.
Atk – Attack — Skrót oznaczający rozpoczęcie walki lub statystkę postaci odpowiedzialną za ilość zadawanych obrażeń.
AOE – Area of Effect — Zdolności specjalne naszej postaci działające na wszystkich sojuszników/przeciwników znajdujących się w zasięgu działania danej umiejętności.
AFK – Away From Keyboard — Czyli z dala od klawiatury, skrót najczęściej stosowany w momencie, kiedy gracz musi na moment odejść od komputera.
Aggro — Statystyka wpływająca na agresywność wirtualnych przeciwników w trybie PvE, które atakują w pierwszej kolejności postacie z największym współczynnikiem Aggro.
Alt – alter ego — Skrót stosowany w celu określenia dodatkowych postaci danego gracza.

B

B4 – Before — Skrót od anglojęzycznego słowa Before (wcześniej, przedtem, poprzednio).
Ban — Kara czasowa lub permanentna nałożona na konto gracza łamiącego regulamin gry, polegająca na pozbawieniu dostępu do rozgrywki.
BAM – Big Ass Monster — Skrót odnosi się do olbrzymich niesamowicie groźnych przeciwników PvE.
bind — Określenie przedmiotów przypisanych do postaci, których nie możemy sprzedać lub przekazać innym graczom.
Bio – Biological — Skrót informujący członków naszej drużyny o konieczności chwilowej przerwy w rozgrywce w celu skorzystania z toalety. Przykładowe użycie: AFK 5min BIO.
BoE – Bind on Equip — Skrót określający powiązanie (Bind) postaci z danym przedmiotem następujące po założeniu przedmiotu na postać.
Bot — Program służący do automatyzacji rozgrywki. Stosowanie programów tego typu jest zabronione i skutkuje zablokowaniem konta. Skrót często jest także stosowany w grach typu MMO Shooter w celu określenia przeciwników kontrolowanych przez sztuczną inteligencję (AI).
boter — Osoba korzystająca z nielegalnego oprogramowania (BOT).
BoP – bind on pickup — Skrót oznaczający przedmioty automatycznie przypisane do postaci (bind) przy podniesieniu.
BRB – be right back — Skrót bliskoznaczny do AFK, jednak dotyczące postaci, a nie gracza. Zwrot ten stosuje się najczęściej w konieczności oddalenia się na moment od członków drużyny.
Buff — Efekt podnoszący czasowo statystyki oraz możliwości naszej postaci.
Bug — Błąd programistyczny w grze powodujący niepoprawne funkcjonowanie danego elementu rozgrywki.
Burst — Umiejętności zadające ogromne obrażenia w bardzo krótkim czasie.
Build — Sposób rozdysponowania punktów umiejętności bądź statystyk postaci.

C

Camp — Sposób rozgrywki bazujący na pozostawaniu w dogodnej pozycji w oczekiwaniu na nieświadome ofiary.
Camper — Określenie osoby korzystającej z wyżej wymienionej techniki rozgrywki (Camp).
Cast — Czyli rzucanie czarów.
Caster — Określenie postaci korzystających z magii.
CBT – Close Beta Test — Zamknięte testy gry przed finalną premierą. Dostęp do tego etapu jest możliwy jedynie dla użytkowników posiadających zaproszenie lub specjalny beta klucz.
CC – Crowd Control — Umiejętności kontrolujące zachowanie przeciwników poprzez nakładanie negatywnych efektów takich jak spowalnianie, unieruchamianie, ogłuszanie lub usypianie.
Chain — Ciąg umiejętności specjalnych aktywujących się bezpośrednio po sobie.
Cheat/Hack — Nielegalne oprogramowanie, które poprzez naginanie możliwości rozgrywki daje użytkownikowi olbrzymią przewagę nad konkurentami. Stosowanie tego typu programów jest oczywiście surowo zabronione i skutkuje zablokowaniem konta gracza.
Cheater — Osoba korzystająca z wyżej wspomnianego nielegalnego oprogramowania (Cheat/Hack).
CD – Cooldown — Czas potrzebny na ponowne użycie umiejętności lub przedmiotu.
Craft — System rzemiosła, dzięki któremu wytworzymy różnorodne przedmioty oraz wyposażenie.
Crash — Błąd gry powodujący wywalenie do pulpitu.
Crit — Uderzenie krytyczne zadające zwiększone obrażenia.
CU lub CYA — Skrót stosowany w celu pożegnania się.

D

DD – Direct Damage — Obrażenia bezpośrednie zadawane celowi podczas ataku lub użycia umiejętności.
Damage Dealer — Określenie klasy postaci specjalizującej się w zadawaniu jak największych obrażeń.
Daily — Rodzaj misji lub aktywności, które można wykonywać każdego dnia.
DC – Disconnect — Rozłączenie z serwerem gry na skutek błędu lub problemów z połączeniem internetowym gracza.
Debuff — Negatywny efekt działający na naszą postać.
Def — Współczynnik obrony naszego bohatera.
Depo — Depozyt, miejsce składowania przedmiotów niepotrzebnych w danym momencie.
DMG – Damage — Obrażenia.
DoT – Damage Over Time — Rodzaj obrażeń zadawanych przez pewien okres czasu w określonym odstępie czasowym.
DPS – Damage Per Second — Skrót oznaczający ilość obrażeń zadawanych w czasie jednej sekundy. Często używa się go również jako określenie klasy specjalizującej się w zadawaniu dużych obrażeń na sekundę.
Drop lub Loot — Łupy zdobywane po pokonaniu przeciwnika w trybie PvE.
Duel — Pojedynek graczy PvP (1vs1).

E

EQ – Equipment — Przedmioty wchodzące w skład wyposażenia postaci.
EXP – Experience — Punkty doświadczenia niezbędne do awansu na kolejny poziom.
Exploit — Celowe wykorzystywanie błędu w grze dla własnych korzyści. Jest to oczywiście zabroniona praktyka i skutkuje zablokowaniem konta gracza.
EZ – Easy — Skrót określający łatwe zwycięstwo, w przypadku rozgrywek PvP uważany jest za niegrzeczny w stosunku do przeciwnika.

F

F2P – Free To Play — Gry pozwalające na darmowy dostęp do rozgrywki.
Farming — Określenie stylu gry polegającego na powtarzalnym zabijaniu potworów w celu uzyskania konkretnych przedmiotów oraz punktów doświadczenia. W grach RTS tym zwrotem określa się częste ataki na słabszego lub nieaktywnego gracza w celu pozyskania surowców.
FF – Focus Fire — Czyli skupienie siły ognia/ataków wszystkich członków drużyny na jednym celu.
Frag — Określenie używane głównie w sieciowych shooterach oznaczające zabicie postaci innego gracza.

G

Gathering — Pozyskiwanie surowców niezbędnych do craftingu.
GF – Good Fight — „Dobra Walka”, skrót stosowany jako wyraz uznania lub podziękowania rywalowi w pojedynku PvP.
GG – Good Game — Skrót oznaczający „Dobrą grę” stosowany w celu pochwalenia drużyny po odniesionym sukcesie w walce PvE lub PvP.
GJ – Good Job — Skrót oznaczający „Dobra Robota” podobnie jak GG i GF używany głównie w celu uznania dla innych użytkowników.
Glass Cannon — Określenie postaci wyróżniającej się olbrzymim współczynnikiem ataku, jednak pozbawionej statystyk defensywnych.
GL – Good Luck lub Guild Leader — Zwrot określający lidera danej gildii/klanu (Guild Leader) lub skrót od anglojęzycznego Good Luck, czyli „powodzenia”.
GM – Game Master — Mistrz gry, czyli pracownik odpowiedzialny za utrzymanie porządku w grze oraz karanie osób łamiących regulamin danej produkcji.
Gold Seller — Osoba lub firma handlująca wirtualną walutą obowiązującą w danej grze. Jest to oczywiście zabronione i karane banem.
Grind — Powtarzalne zabijanie dużej ilości potworów PvE w celu pozyskania punktów doświadczenia, waluty oraz przedmiotów.

H

HeadShoot — Określenie stosowane w sieciowych strzelankach oznaczające likwidacje przeciwnika strzałem w głowę.
Healer — Klasa oferująca szereg umiejętności leczących oraz możliwość wskrzeszenia poległych kompanów.
HF – Have Fun — „Dobrej Zabawy”.
HP – Hit Points, Health Points — Czyli punkty życia, najczęściej ukazane w postaci liczbowej lub procentowej.

I

IAP – In-App Purchase — Określenie systemu mikro-transakcji w grach mobilnych.
IMO – In my opinion — Skrót oznaczający wyrażenie własnej opinii na dany temat.
INC – Incoming — Skrót w zależności od kontekstu oznacza nadchodzącego przeciwnika lub sprzymierzeńca.
IRL – In Real Life — Czyli coś w realnym życiu, na przykład rodzina, praca, obowiązki, hobby.
Instance — Instancja, specjalna lokacja generowana indywidualnie dla każdej grupy. W strefach tego typu napotkamy silniejszych przeciwników i pozyskamy wiele drogocennych łupów.
Inv – Invitation — Opcja umożliwiająca zaproszenie innych graczy do wspólnej zabawy w grupie lub gildii. Zwrot stosowany także jako prośba o dodanie gracza do grupy, klanu lub listy znajomych.
IS – Item Shop — Sklep premium oferujący różnego rodzaju przedmioty i usługi za prawdziwe pieniądze.

J

JK, j/k – Just Kidding — Skrót od „żartuje”,

K

K, KK — W zależności od kontekstu rozmowy obydwa zwroty są używane w formie zgody na coś „OK” lub jako przedrostek dużych sum, na przykład w cenach przedmiotów (k = tysiące, kk = miliony).
Kite — Sposób walki polegający na ciągłym ruchu i utrzymaniu dystansu od przeciwnika poprzez umiejętności CC.
KoS – Kill on Sight — Skrót stosowany w stosunku do graczy, gildii lub frakcji będących w konflikcie.
KS – Kill Stealing — Celowe działanie polegające na atakowaniu przeciwnika PvE będącego aktualnie w walce z innym graczem w celu przejęcia nagrody/łupu. W większości gier zachowanie tego typu jest mocno negowane i potępiane przez społeczność.

L

Lag — Uciążliwy problem techniczny polegający na opóźnieniu wymiany informacji z serwerem gry. Objawia się w postaci dużego opóźnienia reakcji postaci na wydawane komendy.
LF, LFG, LFM, LFP – Looking For, Looking For Group/Guild, Looking For More, Looking For Party — Wszystkie skróty stworzone zostały w celu poszukiwania czegoś/kogoś. Najczęściej stosuje się je w przypadku szukania towarzyszy na wspólną wyprawę.
Loot — Przedmioty wypadające z przeciwników w trybie PvE.

M

Main — Główna, najważniejsza i często najsilniejsza postać gracza.
Melee — Określenie klasy specjalizującej się w walce bezpośredniej w zwarciu.
Mob — Potwór/przeciwnik kontrolowany przez sztuczną inteligencję AI.
Mod – Modification — Modyfikacja gry stworzona przez programistów zewnętrznych mająca na celu wprowadzenie drobnych zmian lub poprawek do rozgrywki. W wielu grach MMO programy tego typu są jak najbardziej dozwolone, a nawet wspierane przez twórców. Jednakże przed zastosowaniem jakiegokolwiek oprogramowania ingerującego w rozgrywkę zalecam dokładnie zapoznać się z regulaminem danej gry, aby uniknąć nieporozumień.
MP, Mana — Punkty niezbędne do używania umiejętności naszego bohatera.
MT, Mtank — Główny obrońca drużyny, którego zadaniem jest generowanie jak największego współczynnika aggro.

N

Nerf — Poprawka balansująca wprowadzana przez administracje gry polegająca na osłabieniu poszczególnych postaci lub statystyk.
Newbie — Zwrot określający niedoświadczonego, początkującego w danej grze gracza.
Nick — Imię wirtualnego bohatera kontrolowanego przez gracza.
Ninja — Osoba, która celowo dla własnych korzyści przywłaszcza sobie Loot przeznaczony dla innej klasy. Zachowanie tego typu jest oczywiście bardzo negatywnie postrzegane przez społeczność graczy.
noob — Bardziej obraźliwa forma zwrotu Newbie, stosowana w stosunku do gracza popełniającego wiele błędów.
NP — Grzecznościowy skrót od anglojęzycznego zwrotu „No Problem”.
NPC – Non-player character — Postać niezależna sterowana przez sztuczną inteligencję (AI) mogąca wchodzić w interakcje z graczem poprzez rozmowę, zlecanie zadań, handel itd.
NVM – Nevermind — Nieważne, nie chcę o tym gadać.

O

OMG – Oh My God — Skrót wyrażający skrajne emocje.
OMW – On My Way — Jestem w drodze, do czegoś, kogoś lub miejsca spotkania z grupą.
OP – Over Powered — Zwrot używany w stosunku do gracza, klasy lub przeciwnika PvE, który jest zbyt silny, przez co niemożliwy do pokonania.
Own, owned, ownage — Zwrot używany w przypadku spektakularnego zwycięstwa.

P

Pat, Patrol — Przeciwnicy w trybie PvE podążający po określonej trasie.
Patch — Zestaw plików aktualizujących klienta gry zawierający poprawki błędów lub nową zawartość rozgrywki.
Pet — Pupil towarzyszący nam podczas rozgrywki, pomagający w walce lub pełniący funkcje dodatku wizualnego.
PK – Player Killing — System umożliwiający atakowanie innych graczy poza specjalnymi strefami lub arenami do potyczek PvP.
PKer – Player Killer — Osoba zdecydowanie nadużywająca systemu PK.
PM – Private Message — Prywatna wiadomość wysyłana tylko i wyłącznie do jednego gracza.
PPL – People — Ludzie.
PT – Party — Tymczasowa drużyna mająca na celu wspólną rozgrywkę, wykonywanie zadań, walkę PvP lub eksploracje niebezpiecznych zakątków świata gry.
Pulling — Technika walki polegająca na wyłuskaniu pojedynczych przeciwników z większej grupy.
Power Level — Zwrot używany w momencie, kiedy wysokopoziomowy gracz pomaga słabszemu w uzyskaniu jak największych ilości punktów doświadczenia w jak najkrótszym czasie.
PvE – Player vs. Environment — Rodzaj rozgrywki polegający na walce z przeciwnikami kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję (AI).
PvP – Player vs. Player — Rodzaj rozgrywki polegający na rywalizacji z innymi graczami w specjalnie do tego celu przygotowanych trybach.
PvPvE — Połączenie trybów PvE oraz PvP, w praktyce sprowadza się do rywalizacji jednocześnie z innymi graczami oraz sterowanymi przez AI przeciwnikami na specjalnie do tego przystosowanych mapach.

Q

Quest — Zadanie zlecane przez postacie NPC.

R

Raid — Wyprawa wymagająca połączenia sił kilku grup graczy, najczęściej są to potężni przeciwnicy (Raid Boss) lub terytorialne walki PvP.
Random — Określenie stosowane w stosunku do członka drużyny dobranego spośród postronnych graczy spoza gildii/sojuszu.
Respawn — Określona ilość czasu potrzebna do odrodzenia się przeciwników PvE.
rev, rez — Zwrot oznaczający wskrzeszenie gracza, stosowany także jako prośba o wskrzeszenie kierowana do postaci leczących.
RMT – Real Money Trade — Sprzedaż/kupno wirtualnej waluty lub przedmiotów za realną gotówkę. Jest to oczywiście zakazana praktyka łamiąca regulamin większości gier z gatunku MMO.
Roll — Wewnętrzny system generujący losowe liczby w przedziale od 1 do 100, często stosowany w przypadku podziału łupów z wypraw PvE.
Root — Efekt umiejętności powodujący unieruchomienie przeciwnika.
RvR -Realm vs. Realm — Typ wojen PvP na dużą skalę pomiędzy graczami należącymi do różnych frakcji lub królestw.

S

Skill — Umiejętność lub zdolność specjalna postaci.
Soulbound — Zwrot określający przedmiot przypisany na stałe do danej postaci, nie można go sprzedać ani przekazać innemu graczowi.
Spawn — Miejsce odrodzenia się określonego rodzaju przeciwników w trybie PvE.
Stack — „stos” przedmiotów tego samego rodzaju zgrupowanych w większą paczkę zajmującą jedno miejsce w plecaku.
Stun — Tymczasowy negatywny efekt powodujący unieruchomienie postaci.
Support — Wsparcie techniczne gry lub zwrot określający klasy wspierające drużynę.

T

Tank — Niesamowicie odporna na obrażenia postać defensywna niezbędna w każdej drużynie. Głównym zadaniem Tanka jest skupienie ataków przeciwników na sobie poprzez podnoszenie współczynnika aggro przy pomocy posiadanych umiejętności typu taunt.
Taunt — Umiejętności specjalne prowokujące przeciwników poprzez generowanie dużego współczynnika aggro.
THX, TY – Thanks, Thank You — Dziękuje.
Train — Styl walki polegający na ciągnięciu za sobą dużej grupy przeciwników co wizualnie przypomina pociąg.
Twink — Postacie posiadające zmaksymalizowane statystyki oraz wyposażenie.

U

U2 – You Too — Ty Również.
Uber — Zwrot stosowany jako określenie czegoś potężnego, na przykład „this axe is UBER!”.

V

VT – Ventrilo — Popularny komunikator głosowy.

W

WB – Welcome Back — „Witaj Ponownie”, zwrot często stosowany po powrocie gracza po uprzednim DC.
Wipe — Śmierć całej drużyny, co często prowadzi do zresetowania danej instancji. Zwrot ten stosuje się również w momencie globalnego resetowania postępów w grze na przykład po zakończonych beta testach.
WTB/WTS/WTT – Want To Buy/Sell/Trade — Skróty powstałe z myślą o handlu, oznaczają chęć kupna(WTB), sprzedaży(WTS) wymiany(WTT).

X

XP – Experience Points — Punkty doświadczenia.

Y

Z

Zerg — Ogromna grupa graczy, która wygrywa potyczki głównie liczebnością, a nie umiejętnościami. Strategia ta jest powszechnie stosowana w masowych wojnach RvR.